Zásady ochrany osobních údajů G×BarZásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 9. února 2023

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání Služby a vysvětlují vaše práva na ochranu osobních údajů a způsob, jakým vás chrání zákon.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby a zaškrtnutím příslušných políček souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Výklady a definice

Výklady

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný v následujících podmínkách. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou použity v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet – jedinečný účet vytvořený za účelem poskytnutí přístupu k naší Službě nebo jejím částem.
 • Společnost (v této smlouvě uváděná jako "Společnost", "My", "Nás" nebo "Naše") znamená GxBar Žižkov, Hartigova 1016/45a , 130 00 Praha; GxBar Smichov, Czech republic, Prague, Nádražní 9a;
 • Soubory cookie – to jsou malé soubory, které jsou umístěny na vašem počítači, mobilním zařízení nebo jiném zařízení prostřednictvím webové stránky a obsahují informace o historii vašeho prohlížení na dané webové stránce, jakož i mnoho dalších údajů.
 • Země znamená: Česká republika.
 • Zařízení – to je jakékoli zařízení, které lze použít k přístupu ke službě, například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Osobní údaje – to jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby.
 • Službou se rozumí Webové stránky.
 • Poskytovatel služby – je jakákoli osoba nebo subjekt, který zpracovává údaje jménem Společnosti. Patří sem společnosti nebo fyzické osoby třetích stran najaté Společností, aby usnadnily provoz Služby, poskytovaly Službu jménem Společnosti, poskytovaly služby související se Službou nebo pomáhaly Společnosti při analýze používání Služby.
 • Údaje o používání – jsou automaticky shromážděné údaje, které jsou buď generovány v důsledku používání služby, nebo pocházejí ze samotné infrastruktury služby (např. doba trvání návštěvy stránky).
 • Webové stránky znamená webové stránky společnosti G×Bar, které jsou k dispozici na adrese https://gbar-cz.com/
 • Vy – fyzická osoba, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jiná právnická osoba, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobní údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

 • E-mailová adresa;
 • Jméno a příjmení;
 • Telefonní číslo;
 • Údaje o používání.

Údaje o používání

Údaje o používání se shromažďují, když používáte Službu, pokud jste k jejich shromažďování dali souhlas.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, navštívené stránky naší služby, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Pokud ke Službě přistupujete pomocí mobilního zařízení, můžeme shromažďovat určité informace, včetně typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečného identifikátoru vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, operačního systému vašeho mobilního zařízení, typu mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečných identifikátorů zařízení a dalších diagnostických údajů.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši službu nebo když ke službě přistupujete pomocí mobilního zařízení.

Sledovací technologie a soubory cookie

Ke sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie. Mezi sledovací technologie, které používáme, patří majáky, značky a skripty, které slouží ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšení výkonu a analýzy naší Služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Soubory cookie – je malý soubor umístěný ve vašem Zařízení. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby upozorňoval na odesílání souborů cookie. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby. Pokud jste nenastavili prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, naše Služba může soubory cookie používat i nadále.
 • Webové majáky. Některé části naší Služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové majáky (známé také jako clear gifs, pixelové značky a jednopixelové gify), které Společnosti umožňují například počítat uživatele, kteří tyto stránky navštívili nebo otevřeli e-mail, a shromažďovat další statistiky související s webovými stránkami (například zaznamenávat oblíbenost určité části a ověřovat integritu systému a serveru).

Soubory cookie mohou být trvalé nebo relační. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení i po odhlášení ze sítě, zatímco relační soubory cookie se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Pro účely uvedené níže používáme jak relační, tak trvalé soubory cookie:

 • Nezbytné/podstatné soubory cookie
  Typ: relační soubory cookie
  Spravují se: Námi
  Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám mohly být poskytovány služby dostupné na webových stránkách a abyste mohli využívat některé jejich funkce. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat Vámi požadované služby a my tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom Vám tyto služby mohli poskytovat.
 • Zásady používání souborů cookie/oznámení o přijetí souborů cookie
  Typ: relační soubory cookie
  Spravují se: Námi
  Účel: Tyto soubory cookie zjišťují, zda uživatelé souhlasí s používáním souborů cookie na webových stránkách.
 • Funkční soubory cookie Typ: relační soubory cookie
  Spravují se: Námi
  Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které jste učinili při používání webových stránek, například zapamatovat si vaše přihlašovací údaje nebo jazykové preference. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám personalizovanější zážitek a zabránit tomu, abyste museli při každém použití Webových stránek znovu zadávat své preference.

Soubory cookie a další údaje o používání shromažďujeme pouze s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete udělit zaškrtnutím příslušného políčka na webových stránkách.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • K poskytování a údržbě naše Služby, včetně monitorování používání naší Služby.
 • Abyste mohli spravovat svůj účet: spravovat svou registraci jako uživatele služby. Poskytnuté osobní údaje vám mohou umožnit přístup k různým funkcím Služby, které jsou vám jako registrovanému uživateli k dispozici.
 • K plnění smlouvy: S vaším souhlasem vás můžeme informovat o době vaší návštěvy ve Společnosti za účelem poskytnutí služeb, jakož i poskytovat informace o službách, které jste si vybrali.
 • Abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s hodnocením služeb Společnosti: kontaktovat vás prostřednictvím e-mailu, telefonu, SMS nebo jiných rovnocenných forem elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace obsahující informace o aktualizacích nebo informační zprávy týkající se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo vhodné pro jejich realizaci.
 • Abychom vám mohli poskytovat speciální nabídky a obecné informace o dalších službách a aktivitách Společnosti.
 • Ke správě vašich požadavků: k přijímání a zpracování vašich požadavků, které nám zasíláte.
 • Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít i pro další účely, jako je analýza dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti našich reklamních kampaní a vyhodnocování a zlepšování našich služeb, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Společnost neshromažďuje ani nezpracovává vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu. V souladu s požadavky preambule 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů získáváme váš souhlas pro každý účel zvlášť. Společnost neshromažďuje ani nezpracovává vaše osobní údaje pro účely, pro které jste neposkytli souhlas se shromažďováním a zpracováním těchto osobních údajů.

Společnost zaručuje, že vaše odmítnutí poskytnutí souhlasu se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro jeden nebo všechny výše uvedené účely není důvodem pro odmítnutí poskytnutí služeb.

Právním základem pro shromažďování a zpracování vašich osobních údajů je splnění požadavků čl. 6 část 1 písm. a) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)1.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zveřejnit za jakýmkoli účelem pouze s vaším souhlasem.

1 Článek 6 GDPR. Zákonnost zpracování údajů
1. Zpracování údajů je zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:
(a) subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;

Formy souhlasu s používáním Osobních údajů

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů udělujete jedním z následujících způsobů:
а) zaškrtnutím příslušného políčka souhlasu se shromažďováním a zpracováním osobních údajů při používání webových stránek. Vaše osobní údaje nepoužíváme, pokud nám neposkytnete svůj souhlas výše uvedeným způsobem.

Váš přístup k vašim osobním údajům shromážděným Společností

Zaručujeme vám možnost uplatnění vašeho práva na přístup k informacím o vašich osobních údajích shromážděných Společností. Pokud chcete získat přístup k vašim osobním údajům shromážděným Společností, můžete nás kontaktovat na níže uvedených kontaktních údajích (oddíl "Kontaktujte nás") a naše Společnost vám poskytne informace o použití vašich osobních údajů.

Změna Vašich osobních údajů

Pokud zjistíte nepřesnosti ve Vámi poskytnutých osobních údajích nebo pokud potřebujete doplnit Vaše osobní údaje, které nebyly poskytnuty v plném rozsahu, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů (oddíl "Kontaktujte nás") a naše společnost provede změny Vašich osobních údajů.

Ukládání vašich Osobních údajů

Společnost bude uchovávat vaše Osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše Osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje pro dodržení platných právních předpisů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude rovněž uchovávat Údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání budou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity ke zvýšení bezpečnosti nebo funkčnosti naší služby nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány výhradně v provozních kancelářích společnosti. To znamená, že tyto informace nebudou přenášeny ani uchovávány v počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo území podléhající jinému vládnímu orgánu, kde se zákony na ochranu osobních údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce, pokud k takovému přenosu nedáte souhlas.

Společnost podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky, aby zajistila, že s Vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a v žádném případě nebudou Vaše osobní údaje předávány organizaci nebo zemi, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení Vašich údajů a dalších osobních informací.

Vymazání vašich osobních údajů

Máte právo vymazat osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili, nebo nás požádat o pomoc při jejich vymazání.

Naše služba vám může poskytnout možnost vymazat určité osobní údaje ze služby.

Své údaje můžete kdykoli aktualizovat, změnit nebo odstranit tak, že se přihlásíte ke svému účtu, pokud jej máte, a navštívíte část nastavení účtu, která vám umožňuje spravovat vaše osobní údaje. Můžete nás také kontaktovat a požádat o přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, opravit je nebo odstranit.

Vezměte však prosím na vědomí, že některé informace můžeme potřebovat uchovávat, pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo právní základ.

Zpřístupnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se společnost účastní fúze, sloučení nebo prodeje majetku, mohou být vaše osobní údaje předány. Než budou vaše osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, získáme váš souhlas. Pokud nám takový souhlas neposkytnete, Vaše osobní údaje nezveřejníme.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být Společnost povinna zpřístupnit Vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na oprávněné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládního orgánu).

Další právní požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje, pokud se v dobré víře domnívá, že je to nezbytné pro:

 • splnění zákonných povinností

Bezpečnost vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Přestože se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. Společnost neustále pracuje na zlepšování svých bezpečnostních postupů a My děláme vše pro to, abychom zajistili, že osobní údaje, které dostáváme, jsou dostatečně chráněny v souladu s platnými bezpečnostními standardy.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše Služba není určena osobám mladším 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od osoby mladší 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme příslušné kroky k odstranění těchto údajů z našich serverů.

Pokud potřebujeme získat souhlas jako právní základ pro zpracování Vašich údajů a Vaše země vyžaduje souhlas rodičů, budeme mít právo vyžádat si souhlas Vašich rodičů před shromažďováním a používáním těchto údajů.

Odkazy na další webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na webové stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte.

Nekontrolujeme a neodpovídáme za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Než změny vstoupí v platnost, upozorníme vás na ně e-mailem a/nebo viditelným oznámením v naší službě a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme Vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

GxBar Žižkov

E-mailem: Prague.gbar@gmail.com

Navštívením této stránky na našich webových stránkách: https://gbar-cz.com/

Telefonicky: +420 220 921 500

Poštou: Hartigova 1016/45a , 130 00 Praha

GxBar Smichov

E-mailem: Prague.gbar@gmail.com

Navštívením této stránky na našich webových stránkách: https://gbar-cz.com/

Telefonicky: +420220921500

Poštou: Czech republic, Prague, Nádražní 9a